Privat Influenzavaccination:
Kr. 200. inklusiv vaccinationshonorar

Gratis influenzavaccination:
Influenzavaccination 2021/2022
Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæson 2021/2022 og dermed også lanceringen af det gratis tilbud om influenzavaccination til visse persongrupper.
Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år inden 15/1-22
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige ( BMI > 35)
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza
 • Børn 2- 6 år, skal have 2 vaccinationer med næsespray med en måneds mellemrum
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig           sundhedsrisiko

Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober 2021 og til 15 januar 2022,dog til 28/2-22 for gravide og immunsupprimerede patienter.


Børn i alderen 2-6 år tilbydes vaccination mod influenza

Små børn kan blive rigtig syge med influenza. Og selv om de fleste børn heldigvis ikke bliver så alvorligt syge af influenza, at det kræver indlæggelse, giver influenza hvert år mange sygedage blandt børnene og deres pårørende. Fordi vi står i en særlig situation i år, hvor epidemien med COVID-19 stadig er i gang, er det ekstra vigtigt at forebygge al den sygdom, vi kan.

Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle, og for nogle kan sygdommen være særligt alvorlig og udvikle sig livstruende. Tilbuddet om vaccination af børn fra 2-6 år gælder indtil videre for denne influenzasæson, fordi den er helt særlig på grund af COVID-19 epidemien. Både for at undgå at belaste sundhedsvæsenet og for at beskytte personer, der er i øget risiko. Sundhedsstyrelsen vil evaluere tilslutningen og effekten af vaccination af børn forud for en beslutning om, hvorvidt der også bliver et tilbud til børn næste år.

Mindre børn spiller en stor rolle i spredningen af influenza i samfundet, da de er meget smitsomme, når de har influenza. Samtidig har de mange kontakter i løbet af en dag, som kan blive smittet, hvis de kommer i kontakt med barnet. Derfor kan vi ved at vaccinere børn i alderen 2-6 år forebygge mange influenzatilfælde i den samlede befolkning, herunder formodentlig også tilfælde i sårbare grupper, der kan blive alvorligt syge af influenza.

Trivsel er vigtig

Trivslen i mange børnefamilier har under epidemien været presset af mange hjemsendelser og sygedage. Ved at vaccinere de 2-6 årige, er håbet at kunne forebygge yderligere sygdom og bekymring i familierne og at forhindre fravær, isolation og brud på hverdagen blandt både børn, men også øvrige familiemedlemmer, som børnene kan smitte. Herunder de helt små søskende, som risikerer at blive alvorligt syge af influenza.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn i alderen 2-6 år tager imod det gratis tilbud om at blive vaccineret mod influenza.

Hos langt de fleste børn er influenza en mild infektion med et ukompliceret forløb. Men en lille andel af de smittede børn kan få komplikationer i luftvejene i form af nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at man tilses af en læge og eventuelt indlægges. Det er dog sjældent, at børn dør af influenza.

Vaccination forebygger spredning af influenzavirus

Vaccination af børn på 2-6 år er med til at forebygge, at influenzavirus spreder sig i befolkningen. Børn rammes nemlig oftere af influenza end voksne, og fordi børn ovenikøbet udskiller virus i længere tid og i større mængder end voksne, smitter de flere. Ved at forebygge influenza hos børn kan vi derfor mindske risikoen for en regulær influenzaepidemi, og for at mange mennesker i ældre aldersgrupper bliver smittet og syge.

Det er især vigtigt, fordi vi ved, at influenzavacciner virker dårligere hos ældre personer, som altså ikke nødvendigvis vil være fuldt beskyttet mod influenza, selvom de er blevet vaccineret. Det skyldes, at immunforsvaret med alderen bliver dårligere til at skabe effektiv immunitet.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Ring til vores sekretariat for tidsbestilling til vaccination – vi prøver så vidt muligt at være fleksible med tider.