ingerpng Inger Christensen (født 1961)

Speciallæge i Almen Medicin


Kandidat fra 1989


Har været i Lægehuset siden 1996
Lars Hansen (vikar)

Tidligere praktiserende læge i Allinge

Speciallæge i Almen Medicin